Chytré hraní Poradna a blogBlog

Grafomotorické cvičení 4

Grafomotorické cvičení 4

Dítě s uvolněným zápěstím míchá kašičku - kreslí elipsy. Při kreslení si říká básničku, která mu pomáhá udržet stejný rytmus.
Techniky grafomotoriky, které je možné využít: kresba pastelkami, štětec, kresba prstem, prstovými barvami.


Při kreslení je nutné dbát na správné sezení (obě ruce i s lokty na stole, nedominantní ruka přidržuje papír při spodním okraji, nohy se opírají o zem, popř. o pevnou podložku), úchop psacího náčiní (špetkový úchop), uvolněnost ruky a její oporu o podložku, mírný tlak na psací náčiní a plynulost tahů.


Náš tip

Vložte list s úkolem do eurofolie a nechte děti kreslit smazatelnou fixou. Ušetříte papír,  fixa bude po folii dobře klouzat a dítě na ni nebude muset tlačit.


Zde si můžete stáhnout 4. grafomotorické cvičení. Stáhněte a začněte cvičit.