POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE,
prezentace publikace ROPRATEMropratem


Dovolte nám ve spolupráci se společností JINTES CB, s.r.o. představit zdělávací seminář akreditovaný MŠMT „Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje“. Seminář se hlouběji zabývá příčinami pomalého pracovního tempa, představuje možnost jeho rozvoje a publikaci určenou k jeho nácviku – ROPRATEM.   


Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které by potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let. 


Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, schopnost pracovat s textem, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.


Účastníci semináře získají jak teoretické tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží.

Akreditovaný seminář MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. č.j.: MŠMT – 13086/2017-22592.

Časový rozsah semináře

5 hod. 

Místo a datum

13.11. 2018 od 9 hod. ve ve školící místnosti Jihočeského vědeckotechnického parku, na adrese Lipová 9, České Budějovice.
. 

Cílová skupina

speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové,  psychologové a školní psychologové

Maximální počet účastníků

25 osob

Cíl semináře

pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe

Cena semináře

1290 Kč (v ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka)

Přednášející

Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková – autorky publikace 

Organizace - Chytré hraní

Akreditovaná společnost Ing. Ivy Štenglové (Chytré hraní) se specializuje na vydávání učebních materiálů, které reagují na specifické potřeby žáků. Pro tyto zájemce Chytré hraní nabízí možnost zakoupit si didaktické materiály rozličného druhu, které dětem napomáhají překonávat smyslová oslabení i školní obtíže. Nabízí materiál pro zrychlení pracovního tempa (ROPRATEM), ale i publikaci pro nácvik čtení (Já to přečtu!) a na ní navazující čítanku (Já to vyřeším) a tabulky převodů jednotek. Všechny materiály vycházejí z mnohaleté praxe autorek v Pedagogicko-psychologické poradně a cíleně tak reagují na potíže žáků.

Vedlejší činností je také prodej didaktických her a hraček, které děti nejen baví, ale také je rozvíjejí v jejich logickém myšlení, postřehu, komunikaci a v dalších oblastech. 

Spoluorganizátor- Jintes CB s.r.o.

Jintes CB s.r.o. je vzdělávací agentura. V oblasti vzdělávání se věnuje především kurzům výpočetní techniky, účetnictví, komunikačních dovedností, marketingovým a ekonomickým seminářům. Organizuje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to především v oblasti výpočetní techniky a ekonomie.


Pro svoji činnost má společnost Jintes řadu akreditací, vlastní akreditace na rekvalifikační kurzy od MŠMT ČR a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Náš tým odborných lektorů má profesionální přístup ke každému posluchači. Lektoři předávají praktické zkušenosti, které posluchačům pomáhají zvládnout danou problematiku. U lektorů prosazujeme lidský přístup, tj. aby účastníkům kurzu bylo vše trpělivě a řádně vysvětleno. Kvalita výuky a spokojenost našich zákazníků je naše priorita. 
Koupit

Diskuze

Po odhlášení u Vašeho příspěvku bude zobrazeno pouze jméno a první písmeno příjmení.Přidat příspěvek