Chytré hraní Poradna a blogPoradna

Porozumění textu

Porozumění textu

Dotaz

Dobrý den,
Potřebovala bych poradit s dcerou 8 let. Při čtení textu či zadání vůbec neví, o čem čte. I když čte plynule a zadání si opakovaně přečte, nosí domů špatné známky. Paní učitelka nás upozornila, že má dcera problém s porozuměním textu. Můžete mi prosím poradit, co s tím. Děkuji za odpověď Pavla

Odpověď

Dobrý den,
pravděpodobně bude mít Vaše dcera problémy číst s porozuměním, přesně tak jak píšete. Tyto obtíže můžete odstraňovat následujícím způsobem. K nácviku doporučujeme podle věku dítěte zvolit knihu s jednodušším textem podle jeho vlastního výběru. (Neměla by to být kniha, jejíž obsah již dítě dobře zná.) Dcera začne hlasitě číst po větách, které okamžitě převypráví. Pokud se jí to nepodaří, musí větu přečíst znovu a pokusit se ji vlastními slovy interpretovat. Počet převyprávěných vět postupně zvyšujeme. Pokud se dceři nedaří převyprávění jednotlivých vět, můžete jí pomoci návodnými otázkami vyžadujícími zpočátku pouze jednoslovnou odpověď. Postupně pokládejte otázky tak, aby na ně musela odpovědět celou větou. Pokud Vaše dcera přečte s porozuměním celý odstavec, můžete jí pomoci obsah shrnout do jediné věty nebo bodu. Tímto způsobem vytvoříte po odstavcích jednoduchou osnovu, podle které může posléze celý text vyprávět. V této fázi již máte vyhráno. Jakmile se dceři podaří pracovat s jednodušším textem, přejděte k učebnicím, v nichž bude dodržovat již popsaný postup. Cílem nácviku je nejenom schopnost číst s porozuměním, ale dovednost vytvořit si jednoduchou osnovu, pomocí které je dítě schopno interpretovat naučenou látku.
Přejeme hodně štěstí.
Dáša a Iva

Pro nácvik můžete využít i následující literaturu, ve které není nutné vymýšlet vlastní otázky:
R. Šup: Učíme se číst s porozuměním pro 2. - 5. ročník
R. Šup: Učíme se číst s porozuměním pro 5. ročník
I. Kopecká, D. Ženková:Já to vyřeším! Čítanka plná záhad (obsahuje i práci s osnovou)

Přejeme mnoho úspěchů při nácviku.
Iva Kopecká a Dagmar Ženková


zobrazit ... Já to vyřeším! - Čítanka plná záhad (299 Kč)