Chytré hraní Poradna a blogBlog

Mají se děti učit o prázdninách?

Mají se děti učit o prázdninách?

Názory většiny psychologů se shodují, že prázdniny by měly sloužit hlavně k odpočinku a zájmovým činnostem. Námi velmi uznávaný a obdivovaný dětský psycholog Zdeněk Matějček se k této otázce vyjádřil následujícím způsobem: „Ano, mají se učit a hodně učit. Škoda každého dne, kdy se ničemu neučí. Jenomže jde o jiné učení než to z učebnic a ze školních lavic. Teď jde o školu života a prázdniny jsou k tomu báječná příležitost.“ My s panem profesorem naprosto souhlasíme. Během prázdnin je ten správný čas, jak dětem či vnoučatům přiblížit naučené věci i v praxi. Dívat se s dětmi na nějaký dokument či historický film, rozebírat přírodní jevy či nechat je vyhledávat zajímavosti na internetu, to vše jsou věci, které děti budou bavit a rozvíjet zároveň. Napsat dopis babičce nebo vést si prázdninový sešit, povídat si o přečtených knihách či o shlédnutých filmech to vše obohatí nás i děti. Samostatnou kapitolou jsou pak společenské hry. Věříme, že vhodně vybrané hry pomohou k procvičení školní látky a bez protestování dětí.

 


Výchozí situace dětí ale není stejná. Každé dítě je jiné, jinak se učí, pamatuje a vybavuje si v čase své vědomosti, což je třeba i během prázdnin zohlednit. Děti s dobrou pamětí mohou školní látku zopakovat jen pomocí her, popřípadě se této činnosti podle věku věnovat posledních čtrnáct dní 15 - 30 minut denně, a to nejlépe hned ráno. Pokud se děti naučí hned ráno, mají pak celý den volno na svoji zábavu.


Z naší zkušenosti speciálních pedagožek víme, že některé děti i dobře zvládnuté učivo do září zcela zapomněly, opakování na začátku školního roku jim nestačilo a neměly tak na co navázat. V tomto případě je vhodné první měsíc prázdnin látku procvičovat nenásilně pomocí her a v srpnu ji začít opakovat nejlépe ráno, a to již zmíněnou formou. Je vhodné se zaměřit především na nejobtížnější předmět či nezautomatizované učivo.

Pokud jde o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, doporučujeme jim nechat volno prvních čtrnáct dní prázdnin a pak denně po snídani nejdéle 30 minut předměty dle potřeby střídavě procvičovat.


Dětem, které čeká reparát, pomozte rozložit opakování látky na celé prázdniny tak, aby mohly zbytek dne využít pro odpočinek a oblíbené aktivity. Rodiče by se měli podle situace s dětmi buď učit, sehnat jim doučování, nebo na jejich práci dohlížet a kontrolovat ji.


Mají se děti učit o prázdninách?


Ano, ale jde o jiné učení. Přinášíme pár tipů, jak na to:

-  sledovat s dětmi dokumenty či historické filmy

-  nechat děti najít si zajímavosti na internetu

-  vysvětlovat jim přírodní jevy, které se jich zrovna týkají

-  poslat pohled babičce

-  vést si prázdninovou knížku a nalepit si tam fotky a ilustrovat ji

-  povídat si o přečtených knížkách či filmech

-  zahrát si s dětmi sportovní hry (rybičky, rybáři jedou; čáp ztratil čepičku; se staršími dětmi pak např. stopovanou)

-  hrát si s dětmi stolní hry, s kterými si děti mohou zábavnou formou zopakovat to, co se přes rok naučily