Chytré hraní Poradna a blogBlog

Počítání do deseti je základ!!! Tip jak ho zautomatizovat - níže

Počítání do desíti - to je základ!!!

Počítání do deseti je nutné pořádně zažít už v 1. třídě. Pokud se to dítě nenaučí, mohou ve vyšších ročnících nastat velké obtíže. Proto doporučujeme propojit zrakové a sluchové vjemy s motorikou.


A co k tomu budete potřebovat? Stačí obyčejné kostky, kterých doma jistě najdete několik.

Jak se hraje?

Využíváme dvě hrací kostky, kterými dítě libovolně hází. Je nutné současně procvičit všechny čtyři spoje, aby dítě pochopilo vztahy mezi danými čísly a matematickými operacemi. (V našem případě dítě procvičuje spoje: 5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6, 6 - 1 = 5, 6 - 5 = 1)

Dítě hodí dvěma kostkami: pokud hodí např. 1 a 5, (jak je vidět na obrázku) místo rovná se, naznačí pohybem ruky, že je to dohromady 6. Při tom ukazuje a uvádí počet bodů na kostkách včetně výsledku. Potom hned kostky přehodí a spočte nahlas (rukou u toho naznačí), že 5 a 1 je 6.

Poté dítě znovu naznačí a hlasitě vysloví součet bodů 6, jednu kostku (5 bodů) zakryje a řekne  - 5 = 1 a ukáže na zbývající kostku. Poté to zopakuje i pro druhý spoj (6 - 1 = 5). Děti se učí spoje ve čtveřici proto, aby si uvědomily souvislosti a pochopily, že odčítání je opakem sčítání.

Tip na závěr: vyšších čísel docílíme tak, že při hře použijeme více kostek.


K nácviku můžete využít buďto samostatné kostky, nebo kostky ze hra Člověče, nezlob se!