Chytré hraní Poradna a blogBlog

Jak naučit děti hodiny?

Jak naučit děti hodiny? 

Taky jste narazili na problém s hodinami? A když už se dítko hodiny konečně naučilo a vy se radujete, že to máte za sebou, a …. najednou zjistíte, že pokud hodiny neprocvičujete, děti je hodně rychle zapomenou. Nebojte, nejste v tom sami. My přiznáváme, že s hodinami také bojujeme, a proto jsme pro vás připravili pár tipů, co nám pomohlo. 

Najdete tu 10 kroků, které Vám pomůžou naučit děti hodiny a také je následně dobře procvičit. 


Má dítě potíže naučit se hodiny? 

        Dělá dítěti potíže naučit se hodiny? Pak může mít obtíže v jedné či více následujících oblastech: v plošné orientaci, v pravolevé orientaci, ve zkřížené lateralitě (např. vedoucí pravá ruka a levé oko a naopak), v chápání časových pojmů (za deset minut… / …a deset minut; čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), v převádění digitálních údajů času do analogových. 

Postup při nácviku:

1)  Nejdříve vysvětlíme dítěti rozdíl mezi malou a velkou ručičkou. Je důležité také ho upozornit na rozdíl v jejich funkci. 

     Malá ručička ukazuje hodiny, velká minuty. Můžeme jim to přiblížit i vtipem: “Víte, proč je malá ručička tlustší? Protože má méně pohybu 😊“


2)  Procvičíme s dítětem určování celých hodin a zdůrazníme mu, že hodina má 60 minut.


3)  Naučíme dítě polohy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Je vhodné ukazovat nejdříve na dlani a propojit s říkankou:

     Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá,

     Povězte, hodinky, kolik to dělá?


Dítě si na dlani spolu s recitací básničky ukazuje polohu velké ručičky na jednotlivých pozicích a po té ukazováčkem objede 4x do rytmu dlaň ve směru hodinových ručiček. Tuto etapu nácviku je nutné opakovat až do úplného zvládnutí zejména u leváků, dětí se zkříženou lateralitou a potížemi v pravolevé orientaci.


4) Po zvládnutí tohoto kroku procvičíme na hodinách umístění velké ručičky na pozici „půl“ a následně „čtvrt a tři čtvrtě“.  

Nezapomínejte dítěti mírně posunovat i malou ručičku.


5) Propojíme pojmy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá propojit s příslušným počtem minut.
Celá = 60 minut, půl = 30 minut, čtvrt = 15 minut, tři čtvrtě = 45 minut.

6) Dalším krokem je nácvik nočního času. (13 – 24 hodin)


7) Rozdělení hodiny po pěti minutách.

Např. jedna hodina pět, deset, patnáct – padesát pět minut…


8) Pro leváky a děti se sníženou plošnou orientací je náročné rozlišování polohy velké ručičky na pozicích např. pět hodin a deset minut / za deset minut pět hodin, proto je nutné věnovat tomuto kroku náležitou pozornost a konkrétní časové údaje měnit.


9) Jedním z posledních kroků je převádění analogového času na digitální a naopak.


10) Je nutné procvičit i jeden konkrétní údaj ve všech možných vyjádřeních.


Např. 8:20 = za deset minut půl deváté

                  = čtvrt na devět a pět minut

                  = za čtyřicet minut devět hodin – pouze pro potřeby uvědomění

            23:43  = za dvě minuty tři čtvrtě na dvanáct

                  = za sedmnáct minut dvacet čtyři hodin / půlnoc

                  = půl jedenácté v noci a třináct minut


A abyste si s dětmi mohli hodiny i procvičit, připravili jsme pro Vás pracovní list. Snad potěší:-)
Stáhnout si ho můžete zde.
Hodiny si samozřejmě můžete procvičit i s našimi hrami. 

Papírové hodiny (69 Kč)
Papírové hodiny z tvrdého kartonu odolají dětským ručičkám.

Puzzle - hodiny (269 Kč)
2 desky plné puzzlíků, které pomohou s učením hodin. Cílem je najít dílek s ciferníkem, který odpovídá digitálnímu vyjádření.Správný čas - Hra školou (249 Kč)
Děti si osvojí zábavnou formou hodiny tím, že přiřazují kartičky s ciferníkem hodin správnému času.
Barevné naučné hodiny (249 Kč)
Barevné hodiny naučí vaše dítě nenásilně přiřazovat počet prvků k číslicím a určit polohu číslic v hodinách - tím i čas.  A je to, vaše znají hodiny. :-)