Chytré hraní Poradna a blogBlog

Jak naučit děti hodiny?

Jak naučit děti hodiny? 

Taky jste narazili na problém s hodinami? A když už se dítko hodiny konečně naučilo a vy se radujete, že to máte za sebou, a …. najednou zjistíte, že pokud hodiny neprocvičujete, děti je hodně rychle zapomenou. Nebojte, nejste v tom sami. My přiznáváme, že s hodinami také bojujeme, a proto jsme pro vás připravili pár tipů, co nám pomohlo. 

Najdete tu 10 kroků, které Vám pomůžou naučit děti hodiny a také je následně dobře procvičit. 


Má dítě potíže naučit se hodiny? 


Pak může mít obtíže v těchto oblastech:


   • plošné orientaci
   • pravolevé orientaci
   • zkřížené lateralitě
   • v chápání časových pojmů (za deset minut .../....a deset minut; čvrt, půl, tři čtvrtě; celá)
   • v převádění digitálních údajů času do analogových

Postup při nácviku:

1)     Nejdříve vysvětlíme dítěti rozdíl mezi malou a velkou ručičkou. Je důležité také ho upozornit na rozdíl v jejich funkci. 


Malá ručička ukazuje hodiny, velká minuty. 

2)   Procvičíme s dítětem určování celých hodin a zdůrazníme mu, že hodina má 60 minut.

3)   Naučíme dítě polohy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Je vhodné ukazovat nejdříve na dlani a propojit s říkankou:

Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá,

Povězte, hodinky, kolik to dělá?


Dítě si na dlani spolu s recitací básničky ukazuje polohu velké ručičky na jednotlivých pozicích a po té ukazováčkem objede 4x do rytmu dlaň ve směru hodinových ručiček. Tuto etapu nácviku je nutné opakovat až do úplného zvládnutí zejména u leváků, dětí se zkříženou lateralitou a potížemi v pravolevé orientaci.


4) Po zvládnutí tohoto kroku je nutné umístění velké ručičky na pozici „půl“ a následně „čtvrt a tři čtvrtě“ s dítkem velmi procvičit.  

Nezapomínejte dítěti mírně posunovat i malou ručičku.


5) Je také důležité pojmy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá propojit s příslušným počtem minut.

Celá = 60 minut, půl = 30 minut, čtvrt = 15 minut, tři čtvrtě = 45 minut.

6) Dalším krokem je nácvik nočního času. (13 – 24 hodin)


7) Rozdělení hodiny po pěti minutách.


Např. jedna hodina pět, deset, patnáct – padesát pět minut…


8) Pro leváky a děti se sníženou plošnou orientací je náročné rozlišování polohy velké ručičky na pozicích např. pět hodin a deset minut / za deset minut pět hodin, proto je nutné věnovat tomuto kroku náležitou pozornost a konkrétní časové údaje měnit.


9) Posledním krokem je převádění analogového času na digitální a naopak.


10) Je nutné procvičit i jeden konkrétní údaj ve všech možných vyjádřeních.


Např. 8:20 = za deset minut půl deváté

                  = čtvrt na devět a pět minut

                  = za čtyřicet minut devět hodin – pouze pro potřeby uvědomění

       23:43  = za dvě minuty tři čtvrtě na dvanáct

                  = za sedmnáct minut dvacet čtyři hodin / půlnoc

                  = půl jedenácté v noci a třináct minut