Chytré hraní Poradna a blogBlog

Jak naučit číst dítě bez hláskování?

Dobrý den, 


předpokládáme, že se Váš syn učí číst klasickou metodou – tedy po slabikách.


První podmínkou, aby se dítě naučilo dobře číst, je zvládnutí sluchové analýzy (rozklad slova na hlásky) a syntézy (složení slova ze zadaných hlásek).


Analýza: např. „les“ – dítě rozloží na l-e-s

Syntéza: např. „v-o-d-a“ – dítě vysloví voda


V příloze posíláme test na zjištění úrovně těchto dovedností. V případě, že Váš chlapec, bude mít v této oblasti potíže, napište. Poslaly bychom vám příslušný materiál k nácviku.

V první fázi bychom doporučovaly zaměřit se právě na čtení otevřených slabik. Nejlépe je pracovat s písmenky na kartičkách, které děti většinou mají k dispozici ze školy. Pokud je nemáte, určitě se dají koupit v papírnictví.


1)     Nejdříve vyberte souhlásky, které Váš syn bezpečně přečte. Danou souhlásku položte na stůl a měňte pouze samohlásky. Zároveň dodržujte pravopisná pravidla, tj. k měkkým souhláskám nepřikládat y/ý a naopak. K obojetným přiřazujte obě i/y. Nejdříve pracujte s velkými písmeny, která se mu určitě budou lépe číst. Teprve po zvládnutí tohoto kroku přejděte na písmena malé tiskací abecedy.2)      Druhým krokem je nácvik čtení zavřených slabik, tj. končících souhláskou – např. pes, lán atd. I zde můžete pracovat s kartičkami. K již nacvičeným otevřeným slabikám přidávejte poslední souhlásku, kterou můžete opět libovolně měnit. Nevadí, že dané slovo nedává smysl. Jde o to, aby dítě dokázalo zrakem postřehnout tři písmena jako celek. Nejdříve opět nacvičujte s velkými písmeny, po úspěšném zvládnutí přejděte na malá. Za zvládnutý krok můžete považovat takový stav, kdy dítě čte slabiku okamžitě bez jakékoliv prodlevy.
3)     Pro snadnější čtení slabik se shlukem souhlásek Vám pak můžeme doporučit publikaci „JÁ TO PŘEČTU! (Čtení slabik, slov se souhláskovou skupinou a předložkových vazeb)“, kterou můžete objednat u nás. 


         


Publikace určená pro děti, které mají potíže při čtení obtížných slov. Pomůžeme i vám. 

Mají děti potíže při čtení obtížnějších slov a zvládají jen čtení otevřených a zavřených slabik? Pak jim tento materiál určitě pomůže. Tento materiál využívá základních pedagogických principů - opakování a zvyšování obtížnosti. Je vytvořen tak, aby vyhovoval nejen dětem s potížemi ve zrakovém a sluchovém rozlišování, ale i ve zrakové a sluchové syntéze. 

                                                                                                                                                                            

K procvičení čtení slabik bez hláskování můžete také využít hru. "Sleduj a najdi slabiky". Hra, která děti baví a navíc jim pomůže natrénovat plynulejší čtení.  

Vzhledem k tomu, že jsme obě dlouhodobě učily a prošly i praxí v pedagogicko-psychologické poradně, máme s touto metodou nácviku počátku čtení dlouhodobé zkušenosti.

Pokud budete potřebovat další konzultaci, rády na Váš dotaz odpovíme.


Dagmar Ženková a Iva Kopecká