Hrubá motorika

Hrubá motorika se podporuje při všech tělesných hrách a měla by vždy vycházet ze správného držení. Hry rozvíjející pohyblivost dětí by měly být pro děti lákavé, nenásilné, přirozené. Při cvičení je důležité postupovat od největšího rozsahu pohybu k menšímu, nejsnadnější je pohyb ve vodě. Přínosné je cvičení rytmizovat pomocí nejrůznějších říkanek a písniček. Rozvoji hrubé motoriky je správné se věnovat, neboť na ní navazují další aktivity a na jejím základě se rozvíjí i grafomotorika.

Rozvíjíme hrubou motoriku hrou. Jak na to?

 • Zpevnění a uvolnění celého těla - (kašpárek) nejprve ležet, pak přejít přes sed do stoje...
 • Plazení - s pravidelným střídáním rukou a nohou (pravá ruka, levá noha a opačně). Je důležité držet hlavu v ose těla…Tak zkuste udělat závody v plazení, kdo vyhraje? Dospělí nebo dítě:-)
 • Lezení - po čtyřech, po kolenou, vpřed, vzad, s hlavou vztyčenou/skloněnou…
 • Držení rovnováhy - stoj na jedné noze, holubička
 • Běh - střídání rytmu, na povel změnit směr či zařadit určitý cvik, slalom mezi různými předměty atd.
 • Skákání

     • po jedné noze, sounož
     • do vymezeného prostoru (kruhu, skákání panáka)

     • poskakování do stran, dopředu a dozadu

     • seskakování z lavičky

     • skákání na trampolíně, na skákacích hradech
     • přeskoky švihadla
     • skákání přes gumu

 • Poskoky
 • na místě se spojenýma nohama
 • po jedné noze
 • se spojenýma nohama s otáčením kolem vlastní osy
 • levá noha vepředu, pravá noha vzadu, poskokem nohy vyměnit tak, že přijde pravá noha dopředu a levá noha dozadu

 • na místě se spojenýma nohama, vytáčení špiček na jednu stranu a rukou na druhou
 • po zvládnutí těchto poskoků je možné přidat ruce tak, že vepředu bude levá noha a pravá ruka, poskokem se pozice rukou i nohou vymění, takže bude vepředu pravá noha a levá ruka.

 • Prolézání a podlézání pod stolem, židlí apod.
 • Přelézání nejrůznějších překážek, „opičí dráha“, přeskakování různých předmětů.
 • Přetáčení - válení sudů
 • Hra s míčem
 • házení na určitý cíl (koš - nejdříve molitanové, hadrové míčky, míčky na suchý zip, papírové koule… snadno uchopitelné)
 • chytání, driblování, podávání, kutálení, kopání na branku
 • Hra s míčem za pomocí dalšího předmětu – hokejky, pálky, rakety, klacku …
 • Cvičení rukou, nohou, různé polohy a pozice…

 • Cvičení se stuhami
 • Hra na sochy
 • Hra s nafukovacími balónky pinkáním je udržet co možná nejdéle ve vzduch, chytání, házení, podávání…

 • Koordinace činnosti rukou a oka (možné jsou nejrůznější kombinace)
     • střídavý tlesk na kolena a tlesk rukou

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk vedle nohou

     • střídavý tlesk na kolena a ruce zkřížit na ramena

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk na ruce naproti sedícího jedince

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk obou osob pouze pravou rukou, tlesk na kolena a tlesk obou osob pouze levou rukou.

Cvičení ve dvojici

 • Cviky na patách, dospělý sedí před dítětem a předvádí cviky:
     • bouchání o zem

     • točení rukou v předloktí

     • tleskání v rytmu písničky

     • střídání kleku a sedu na paty – rodič a dítě současně (po chvíli střídavě)

     • zatleskání na kolena v rytmu známé písničky


 • Cviky čelem  sobě
     • současně nebo střídavě provádíme dřepy

     • postupně jednou a druhou nohou provádí stoj na špičku a zpět na chodidlo

     • střídavě tleskáme před a za tělem v rytmu písničky

 • Cviky vkleče
     • dospělý a dítě klečí vedle sebe, ruce se opírají o zem
     • posuneme pravé koleno k zápěstí pravé ruky, zpět
     • posuneme levé koleno k zápěstí pravé ruky, zpět
     • lezení po čtyřech – střídání pravé ruky a levého kolena, levé ruky a pravého kolena

Diskuze

Po odhlášení u Vašeho příspěvku bude zobrazeno pouze jméno a první písmeno příjmení.Přidat příspěvek