Chytré hraní Poradna a blogBlog

Hrubá motorika - příprava na školu

Hrubá motorika

Rozvoj hrubé motoriky podporují všechny tělesné hry, při kterých je nutné dbát na správné držení těla. Hry rozvíjející pohyblivost by měly být pro děti lákavé, nenásilné, přirozené. Při cvičení je důležité postupovat od největšího rozsahu pohybu k menšímu; nejsnadnější je pohyb ve vodě. Přínosné je cvičení rytmizovat pomocí nejrůznějších říkanek a písniček. Rozvoji hrubé motoriky je důležité se věnovat, neboť na ní navazují další aktivity a na jejím základě se rozvíjí i grafomotorika.

Rozvíjíme hrubou motoriku hrou. Jak na to?

 • Zpevnění a uvolnění celého těla - (hadrová loutka) nejprve ležet, pak přejít přes sed do stoje...
 • Plazení - s pravidelným střídáním rukou a nohou (pravá ruka, levá noha a opačně). Je důležité držet hlavu v ose těla…Zkuste udělat závody v plazení. Kdo vyhraje? Dospělý nebo dítě?
 • Lezení - po čtyřech, po kolenou, vpřed, vzad, s hlavou vztyčenou / skloněnou…
 • Držení rovnováhy - stoj na jedné noze, holubička...
 • Běh - střídání rytmu, na povel změnit směr či zařadit určitý cvik, slalom mezi různými předměty atd.
 • Skákání:

     • po jedné noze, sounož
     • do vymezeného prostoru (kruhu, skákání panáka)

     • poskakování do stran, dopředu a dozadu

     • seskakování z lavičky

     • skákání na trampolíně, na skákacích hradech
     • přeskoky švihadla
     • skákání přes gumu

 • Poskoky:
 • sounož na místě
 • po jedné noze
 • sounož s otáčením kolem vlastní osy
 • levá noha vepředu, pravá noha vzadu, poskokem nohy vyměnit tak, že přijde pravá noha dopředu a levá noha dozadu

 • sounož na místě, vytáčení špiček na jednu stranu a rukou na druhou
 • po zvládnutí těchto poskoků je možné přidat ruce tak, že vepředu bude levá noha a pravá ruka, poskokem se pozice rukou i nohou vymění, takže bude vepředu pravá noha a levá ruka

 • Prolézání a podlézání pod stolem, židlí apod.
 • Přelézání nejrůznějších překážek, „opičí dráha“, přeskakování různých předmětů
 • Přetáčení - válení sudů
 • Hra s míčem:
 • házení na určitý cíl (koš - nejdříve molitanové, hadrové míčky, míčky na suchý zip, papírové koule… snadno uchopitelné)
 • chytání, driblování, podávání, kutálení, kopání na branku
 • Hra s míčem za pomocí dalšího předmětu – hokejky, pálky, rakety, klacku …
 • Cvičení rukou, nohou, různé polohy a pozice…

 • Cvičení se stuhami
 • Hra na sochy
 • Hra s nafukovacími balónky – pinkáním je udržet co možná nejdéle ve vzduchu; chytání, házení, podávání…

 • Koordinace činnosti rukou a oka (možné jsou nejrůznější kombinace):
     • střídavý tlesk na kolena a tlesk rukou

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk vedle nohou

     • střídavý tlesk na kolena a ruce zkřížit na ramena

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk na ruce naproti sedícího jedince

     • střídavý tlesk na kolena a tlesk obou osob pouze pravou rukou, tlesk na kolena a tlesk obou osob pouze levou rukou

Cvičení ve dvojici

 • Cviky na patách – dospělý sedí před dítětem a předvádí cviky:
     • bouchání o zem

     • točení rukou v předloktí

     • tleskání v rytmu písničky

     • střídání kleku a sedu na paty – rodič a dítě současně (po chvíli střídavě)

     • tleskání na kolena v rytmu známé písničky


 • Cviky čelem  sobě:
     • současně nebo střídavě provádíme dřepy

     • postupně jednou a druhou nohou provádíme stoj na špičku a zpět na chodidlo

     • střídavě tleskáme před a za tělem v rytmu písničky

 • Cviky vkleče:
     • dospělý a dítě klečí vedle sebe, ruce se opírají o zem
     • posuneme pravé koleno k zápěstí pravé ruky, zpět
     • posuneme levé koleno k zápěstí pravé ruky, zpět
     • lezení po čtyřech – střídání pravé ruky a levého kolena, levé ruky a pravého kolena