Chytré hraní Poradna a blogBlog

Grafomotorika

Grafomotorika

je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní, obkreslování, kreslení a rýsování. Zvládnutí grafomotorických dovedností je žádoucí pro děti před nástupem do první třídy a jsou jedním z kritérií při posuzování školní připravenosti dítěte.

Grafomotorika je ovlivňována mnoha psychomotorickými funkcemi: mentální vyspělostí, lateralitou, zrakovým a prostorovým vnímáním, souhrou ruky a oka (vizuomotorika), pozorností, pamětí i úrovní hrubé a jemné motoriky. Při nácviku grafomotorických činností je vhodné, aby dítě začalo pracovat na velké svislé ploše a přes šikmou plochu přešlo k vodorovné. Pro získání zkušeností střídá dítě měkké a tvrdší grafické materiály, hladký a drsný povrch i velikost a tvar plochy (zkušenosti s využitím plochy).

Některé děti se začínají seznamovat s tužkou kolem dvou let, jiné později. Přes zpočátku nekoordinované a nepřesné pohyby se špatným držením tužky se postupně zlepšují a děti v předškolním věku vymalovávají, obkreslují, dokreslují a dokáží již ve volné kresbě uplatnit svoji fantazii s použitím detailů.

Při grafomotorickém rozvoji doporučujeme využívat rytmizaci, která zlepšuje plynulost a koordinaci pohybů. Vhodné jsou krátké a jednoduché rýmovačky související s nácvikem určitého tahu. (Vždy však respektujeme mluvní dovednosti dětí.)

Na našich stránkách Vám budeme postupně přibližovat všechny druhy čar, které by dítě mělo zvládnout před nástupem do školy. Najdete zde také jednoduchá cvičení, která vašim dětem pomohou se zvládnutím grafomotoriky. Nikdy není pozdě začít.