Chytré hraní Poradna a blogBlog

Co by mělo dítě umět? Čtěte s vědomím, že každé dítě je jiné:-)

Co by mělo vaše dítě zvládnout po pohybové stránce?

Dostala se nám do rukou zajímavá publikace z Národního programu zdraví o tom, co by mělo dítě umět po pohybové stránce. Při čtení, prosím, berte v úvahu, že každé dítě je jiné a co neumí teď, může umět zítra, pozítří:-) Zajímavá inspirace pro hraní s dětmi.

Co by mělo umět dítě 3-4 roky:

 • Zvládnout chůzi s různými polohami paží
 • Při chůzi překračovat nízké překážky
 • Přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám
 • Skákat snožmo z místa do dálky
 • Koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem

Co by mělo umět dítě 4-5 let:

 • Chodit volně v prostoru, vyhýbat se překážkám a měnit směr i délku kroku
 • Chodit po špičkách, střídat běh a chůzi podle pokynů
 • Zvládnout přeběh na 20m k cíli – i ve dvojicích a trojicích
 • Skákat snožmo na místě
 • Přskakovat přes čáru, skákst v podřepu vpřed, vzad, vpravo a vlevo
 • Přeskočit nízkou překážku z místa i při běhu
 • Skočit do dálky z místa i s rozběhem
 • Vyhazovat míč do výšky
 • Házet míč do koše umístěného ve výši hlavy dítěte
 • Stát na jedné noze (krátká výdrž)

Co by mělo umět dítě 5-6 let:

 • Zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod z vysokého startu na 20m a start z různých poloh
 • Zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz, hmity podřepmo na místě i s výskokem
 • Poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného, přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi i v běhu
 • Skok do dálky z místa i s rozběhem – závodně
 • Otáčení kolem osy skokem
 • Vyhazovat míč do výšky pravou i levou rukou, oběma rukama na cíl a do dálky horním obloukem
 • Přihrávat větším míčem ze vzpažení obouruč
 • Házení míčem na zem s chytáním
 • Kotoul vpřed bez dopomoci – opakovaně
 • Stoj na jedné noze – holubička (výdrž min. 5 s)

Pohybová doporučení v předškolním věku:

 • Přirozená potřeba pohybu je asi 4-6 hodin denně
 • Alespoň jednou denně se zadýchat
 • Střídat aktivity spontánní (např. prolézačky, procházka) a řízené (např. „trénování“ nových prvků)

Pohybová doporučení v dospělém věku:

 • Denně 10 000 kroků nebo 60 min. běžné chůze
 • Týdně dohromady 150 min. aerobní aktivity střední intenzity
 • Posilovací aktivity dva nebo více dnů v týdnu