Chytré hraní Vše o nákupu

Uplatnění práva z vadného plnění

Uplatnění práva z vadného plnění


Jméno a příjmení

Adresa

Telefon a e-mail


 

Ing. Iva Štenglová

Zahradní 940

370 06 Srubec

IČ: 036 94 771

 Srubec, 1. dubna  2015

 


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne ………… jsem ve vašem e-shopu na adrese www.chytrehrani.com zakoupil dětskou hru  zn. ……… (identifikace zboží). Tato hra nyní přestala fungovat  (popis závady na zboží)Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu hry (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

 


..............................................

(vlastnoruční podpis)

 
Přílohy:

Kopie kupního dokladu