Chytré hraní Vše o nákupu

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon a e-mail


Ing. Iva Štenglová 

Zahradní 940

370 06 Srubec

IČ: 036 94 771

 


Srubec, 1. dubna 2015

 


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.chytrehrani.com s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dětská hra značky ……… (identifikace zboží). Tuto hru jsem převzala dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Hru vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. …..……, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 Přílohy:
Kopie kupního dokladu