Chytré hraní Seminář

Říjen 2023 - online KAPACITA NAPLNĚNA

Seminář

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE, prezentace publikace ROPRATEM


Seminář: "Pomalé pracovní tempo a možnosti jeho rozvoje - publikace ROPRATEM" byl v minulých 6 letech opakovaně akreditován MŠMT  – 13086/2017-22592, MŠMT - 21441/2020-3-501. Dle novely zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících platné od 1. září 2023 bohužel už tento typ průběžného vzdělání nelze být akreditován, proto nově budeme seminář pořádat již bez akreditace. Seminář zůstává i nadále stejný, se stejnými školitelkami a se stejnou časovou dotací. Součástí je opět publikace ROPRATEM (CZ či SK dle přání zákazníkapro všechny účastníky semináře. Nadále budeme vydávat osvědčení o jeho absolvování, jen bez zmínky o akreditaci. 


Protože i nadále zůstává pro pedagogické pracovníky povinnost se vzdělávat, věříme, že tento krok se nás tolik nedotkne.

Po tolika letech nás již znáte a doufáme, že pozitivní reference mluví za vše. 😊 Moc děkujeme i my jsme s vámi rády a pokaždé nás to nabije novou energií. 


Účastníci semináře získají jak teoretické, tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží.

Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let.

Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.

Časový rozsah semináře

5 hod.

Datum konání

31. října 2023

Místo konání

online KAPACITA NAPLNĚNA - Seminář se bude konat online prostřednictvím aplikace MS Teams. Před konáním online semináře od nás obdržíte informační email s pozvánkou a podrobným návodem, jak se k semináři připojit.

Cílová skupina

speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové, psychologové a školní psychologové

Maximální počet účastníků

25 osob

Cíl semináře

Definice pojmu pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe.

Cena semináře

1 490 Kč (v ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka)

Přednášející

Mgr. Iva Kopecká
Mgr. Dagmar Ženková

Autorky publikace - Mgr. Iva Kopecká & Mgr. Dagmar Ženková


Mgr. Iva Kopecká - autorka publikace ROPRATEMMgr. Iva Kopecká, spec. pedagog

- 24 let jako ped. a spec. ped. na ZŠ a ZvŠ
- 18 let praxe v PPP
- přednášková činnost na Pedagogické fakultě a Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

 
Mgr. Dagmar Ženková - autorka publikace ROPRATEMMgr. Dagmar Ženková, spec. pedagog
dagmar.zenkova@chytrehrani.com

- 15 let jako ped. na ZŠ, práce s žáky v dyslektických kroužcích
- 16 let praxe v PPP
- přednášková činnost na PF a ZSF JU v Českých Budějovicích

Organizace - Chytré hraní

Akreditovaná společnost Ing. Ivy Štenglové (Chytré hraní) se specializuje na vydávání učebních materiálů, které reagují na specifické potřeby žáků. Pro tyto zájemce Chytré hraní nabízí možnost zakoupit si didaktické materiály rozličného druhu, které dětem napomáhají překonávat smyslová oslabení i školní obtíže. Nabízí materiál pro zrychlení pracovního tempa (ROPRATEM), ale i publikaci pro nácvik čtení (Já to přečtu!) a na ní navazující čítanku (Já to vyřeším!) a tabulky převodů jednotek. Všechny materiály vycházejí z mnohaleté praxe autorek v pedagogicko-psychologické poradně a cíleně tak reagují na potíže žáků.

Vedlejší činností je také prodej didaktických her a hraček, které děti nejen baví, ale také je rozvíjejí v jejich logickém myšlení, postřehu, komunikaci a v dalších oblastech.