Chytré hraní Seminář

Březen 2021 - Online

Seminář

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE, prezentace publikace ROPRATEM

Akreditovaný seminář MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. č.j.: MŠMT – 21441/2020-3-501.


Účastníci semináře získají jak teoretické, tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží.

Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let.

Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.


Jak bude online seminář probíhat? 

Před konáním online semináře od nás obdržíte informační email s pozvánkou a podrobným návodem, jak se k semináři připojit. Nebude to nic těžkého. Seminář bude probíhat přes Microsoft Teams, který se již běžně využívá ve školách. V čase zahájení pak bude stačit kliknout na pozvánku a připojit se k semináři. Během semináře budete v kontaktu s lektorkami a ostatními účastníky, prezentace Vám bude promítána, proto bude možné diskutovat v reálném čase.

Pokud budete mít jakékoli technické problémy s připojením, rádi Vám na telefonu pomůžeme. Případně si můžeme připojení vyzkoušet dopředu.


Co budete k semináři potřebovat?

K absolvování online semináře budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu. Kamera bude samozřejmě výhodou, ale není nutná.

Po závazném přihlášení a zaplacení semináře bude na Vaši adresu odeslána zásilka s:

  •        publikací ROPRATEM v ceně 449 Kč (16,9euro)
  •        materiály potřebnými k samostatné práci během semináře
  •        krátkou prezentací s podrobným návodem, jak se lze k online semináři připojit

Po absolvování bude každému účastníkovi zaslán certifikát o jeho absolvování. V České republice je seminář akreditován - č.j.: MŠMT – 21441/2020-3-501.


Časový rozsah semináře

5 hod.

Datum konání

3. března 2021

Místo konání

Online - Seminář se bude konat online prostřednictvím aplikace MS Teams. Před konáním online semináře od nás obdržíte informační email s pozvánkou a podrobným návodem, jak se k semináři připojit.

Cílová skupina

speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové, psychologové a školní psychologové

Maximální počet účastníků

25 osob

Cíl semináře

Definice pojmu pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe.

Cena semináře

1 290 Kč (v ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka)

Přednášející

Mgr. Iva Kopecká
Mgr. Dagmar Ženková

Autorky publikace - Mgr. Iva Kopecká & Mgr. Dagmar Ženková


Mgr. Iva Kopecká - autorka publikace ROPRATEMMgr. Iva Kopecká, spec. pedagog

- 24 let jako ped. a spec. ped. na ZŠ a ZvŠ
- 18 let praxe v PPP
- přednášková činnost na Pedagogické fakultě a Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

 
Mgr. Dagmar Ženková - autorka publikace ROPRATEMMgr. Dagmar Ženková, spec. pedagog
dagmar.zenkova@chytrehrani.com

- 15 let jako ped. na ZŠ, práce s žáky v dyslektických kroužcích
- 16 let praxe v PPP
- přednášková činnost na PF a ZSF JU v Českých Budějovicích

Organizace - Chytré hraní

Akreditovaná společnost Ing. Ivy Štenglové (Chytré hraní) se specializuje na vydávání učebních materiálů, které reagují na specifické potřeby žáků. Pro tyto zájemce Chytré hraní nabízí možnost zakoupit si didaktické materiály rozličného druhu, které dětem napomáhají překonávat smyslová oslabení i školní obtíže. Nabízí materiál pro zrychlení pracovního tempa (ROPRATEM), ale i publikaci pro nácvik čtení (Já to přečtu!) a na ní navazující čítanku (Já to vyřeším!) a tabulky převodů jednotek. Všechny materiály vycházejí z mnohaleté praxe autorek v pedagogicko-psychologické poradně a cíleně tak reagují na potíže žáků.

Vedlejší činností je také prodej didaktických her a hraček, které děti nejen baví, ale také je rozvíjejí v jejich logickém myšlení, postřehu, komunikaci a v dalších oblastech.