Chytré hraní Seminář

Březen 2020 - Prievidza JIŽ NAPLNĚNA

Seminář

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE, prezentace publikace ROPRATEM

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní ve spolupráci s v ČR akreditovanou společností Chytré hraní pořádá vzdělávací seminář

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE – prezentace publikace ROPRATEM.


Účastníci semináře získají jak teoretické, tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží. 

Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let. 

Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.

Akreditovaný seminář u MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. č.j.: MŠMT – 13086/2017-22592. V současné době není seminář na Slovensku akreditován. Certifikát o absolvování však může být předložen komisi při atestaci. 

Časový rozsah semináře

5 hod.

Datum konání

18. března 2020

Místo konání

Prievidza JIŽ NAPLNĚNA - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi, Úzka 780/2, kontakt: asocicia1spsp@gmail.com, tel.č. 0918 626 501

Cílová skupina

speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové, psychologové a školní psychologové

Maximální počet účastníků

25 osob

Cíl semináře

Definice pojmu pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe.

Cena semináře

1 290 Kč (Cena 49 euro, pro členy asociace AŠP 39 euro. V ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka.)

Přednášející

Mgr. Iva Kopecká
Mgr. Dagmar Ženková

Autorky publikace - Mgr. Iva Kopecká & Mgr. Dagmar Ženková


Mgr. Iva Kopecká - autorka publikace ROPRATEMMgr. Iva Kopecká, spec. pedagog

- 24 let jako ped. a spec. ped. na ZŠ a ZvŠ
- 18 let praxe v PPP
- přednášková činnost na Pedagogické fakultě a Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

 
Mgr. Dagmar Ženková - autorka publikace ROPRATEMMgr. Dagmar Ženková, spec. pedagog
dagmar.zenkova@chytrehrani.com

- 15 let jako ped. na ZŠ, práce s žáky v dyslektických kroužcích
- 16 let praxe v PPP
- přednášková činnost na PF a ZSF JU v Českých Budějovicích

Organizace - Chytré hraní

Akreditovaná společnost Ing. Ivy Štenglové (Chytré hraní) se specializuje na vydávání učebních materiálů, které reagují na specifické potřeby žáků. Pro tyto zájemce Chytré hraní nabízí možnost zakoupit si didaktické materiály rozličného druhu, které dětem napomáhají překonávat smyslová oslabení i školní obtíže. Nabízí materiál pro zrychlení pracovního tempa (ROPRATEM), ale i publikaci pro nácvik čtení (Já to přečtu!) a na ní navazující čítanku (Já to vyřeším!) a tabulky převodů jednotek. Všechny materiály vycházejí z mnohaleté praxe autorek v pedagogicko-psychologické poradně a cíleně tak reagují na potíže žáků.

Vedlejší činností je také prodej didaktických her a hraček, které děti nejen baví, ale také je rozvíjejí v jejich logickém myšlení, postřehu, komunikaci a v dalších oblastech.