Seminář - Pomalé pracovní tempo a možnosti jeho rozvoje SK


Seminář se hlouběji zabývá příčinami pomalého pracovního tempa, představuje možnost jeho rozvoje a publikaci určenou k jeho nácviku – ROPRATEM.
Cena vč. DPH 1 254 Kč
Obj. číslo SEM67179a0 Dostupnost Běžně do 3 dnů
Koupit
Přidat do
seznamu přání
Seminář - Pomalé pracovní tempo a možnosti jeho rozvoje SK

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE, prezentace publikace ROPRATEM

Dovolte nám představit vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT v České republice „Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje“. Seminář se hlouběji zabývá příčinami pomalého pracovního tempa, představuje možnost jeho rozvoje a publikaci určenou k jeho nácviku – ROPRATEM.                   


Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které by potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let.

                

Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, schopnost pracovat s textem, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.


                Účastníci semináře získají jak teoretické tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží

Seminář je akreditovaný v České republice u MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. č.j.: MŠMT – 13086/2017-22592


Kdy:                                                                 4.12. 2018 od 9 hod. 

Kde:                                                                 Palisady training rooms, Partizánská 2,Bratislava

Časový rozsah semináře:                              5 hod.

Cílová skupina:                                               speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové,  psychologové 

Minimální počet účastníků:                           10 osob

Cíl semináře:                                                   pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, 

                                                                          prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe 

Cena semináře:                                               49  euro (v ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka)

Přednášející:                                                   Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková


Mgr. Iva Kopecká, spec. pedagog  

-    iva.kopecka@chytrehrani.com , tel.: +420 605 017 488

-    24 let jako ped. a spec. ped. na ZŠ a ZvŠ

-    18 let praxe v PPP 

-    přednášková činnost na Pedagogické fakultě a Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích


Mgr. Dagmar Ženková, spec. pedagog 

-    dagmar.zenkova@chytrehrani.com, tel.: +420 774 070 856

-    15 let jako ped. na ZŠ, práce s žáky v dyslektických kroužcích

-    16 let praxe v PPP

-    přednášková činnost na PF a ZSF JU v Českých Budějovicích


Určené pro

kluky i holky

Obsah balení

Seminář pro pedagogy, speciální pedagogy, psychology