Akreditovaný seminář - Pomalé pracovní tempo a možnosti jeho rozvoje


Seminář se hlouběji zabývá příčinami pomalého pracovního tempa, představuje možnost jeho rozvoje a publikaci určenou k jeho nácviku – ROPRATEM.
Cena vč. DPH 990 Kč
Obj. číslo AKR6eb8ba0 Dostupnost Běžně do 3 dnů
Koupit
Přidat do
seznamu přání
Akreditovaný seminář - Pomalé pracovní tempo a možnosti jeho rozvoje

POMALÉ PRACOVNÍ TEMPO A MOŽNOST JEHO ROZVOJE, prezentace publikace ROPRATEM

Dovolte nám představit vzdělávací seminář akreditovaný MŠMT „Pomalé pracovní tempo a možnost jeho rozvoje“. Seminář se hlouběji zabývá příčinami pomalého pracovního tempa, představuje možnost jeho rozvoje a publikaci určenou k jeho nácviku – ROPRATEM.   


Autorky ve své mnohaleté poradenské praxi téměř denně řešily potíže klientů, kteří pracovali pomalejším tempem než jejich spolužáci a nedokázali v plné šíři uplatnit své schopnosti a vědomosti. Proto vypracovaly sérii úkolů (ROPRATEM), které by potíže těchto žáků eliminovaly a které ve své praxi ověřovaly po dobu pěti let. ropratem


Co může zpomalovat pracovní tempo žáků? Jsou to především jednotlivá oslabení poznávacích funkcí, schopnost pracovat s textem, soustředit se a organizovat si práci. Vedle rozvoje těchto funkcí a dovedností se autorky zaměřily i na rozvoj zrakového rozlišování, intermodality a seriality, plošného a pravolevého vnímání i rozvoj paměti. Za důležitou pro rychlost práce považují i schopnost vytvářet si pracovní strategie, k čemuž jsou žáci pracující s tímto programem cíleně vedeni. Tím je rozvíjeno i logické myšlení, dále grafomotorika a vizuomotorická koordinace. Velký význam má i sebekontrola – děti jsou vedené ke kontrole všech dílčích úkolů, což se pozitivně odráží i ve školních činnostech. Po absolvování nácviku pomocí publikace ROPRATEM žáci získávají schopnost rychleji a bezchybněji zpracovávat data, neboť právě tato schopnost bývá v porovnání s ostatními výrazněji oslabena.


Účastníci semináře získají jak teoretické tak i praktické poznatky o práci s žáky s pomalým pracovním tempem. Bude jim podrobně vysvětleno, jak se oslabené funkce promítají do výkonů žáků v jednotlivých předmětech. Obdrží i podrobný návod, jak lze tyto obtíže postupně odstraňovat s využitím publikace ROPRATEM, kterou při semináři obdrží.

Akreditovaný seminář MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. č.j.: MŠMT – 13086/2017-22592.

Časový rozsah semináře

5 hod. 

Cílová skupina

speciální pedagogové, učitelé ZŠ, školní speciální pedagogové,  psychologové a školní psychologové

Minimální počet účastníků

10 osob

Cíl semináře

pomalé pracovní tempo, jeho příčiny a jeho dopad na výkony žáků v jednotlivých předmětech, prezentace nácviku pomocí programu ROPRATEM, praktická cvičení, postřehy z praxe

Cena semináře

1290 Kč (v ceně semináře je publikace ROPRATEM pro každého účastníka)

Přednášející

Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková – autorky publikace

Obsah balení

Seminář pro pedagogy, speciální pedagogy, psychology