Já to přečtu!


Nová publikace určená pro děti, které mají potíže při čtení obtížných slov. Pomůžeme i vám. Křest této publikace proběhne na konferenci DYSKORUNKA.
Cena vč. DPH 289 Kč
Obj. číslo JAT63470a0 Dostupnost Skladem
Koupit
Přidat do
seznamu přání
Já to přečtu!

Já to přečtu!

Mají děti potíže při čtení obtížnějších slov a zvládají jen čtení otevřených a zavřených slabik? Pak jim tento materiál určitě pomůže. Tento materiál využívá základních pedagogických principů - opakování a zvyšování obtížnosti. Je vytvořen tak, aby vyhovoval nejen dětem s potížemi ve zrakovém a sluchovém rozlišování, ale i ve zrakové a sluchové syntéze.


Je možné jej využívat nejen ve škole v předmětu speciálně pedagogické péče a poradenské praxi, ale i při domácím nácviku čtení.


Skládá se ze tří částí:

  • nácvik čtení slabik se souhláskovou skupinou
  • nácvik čtení slov začínajících již procvičenými souhláskovými skupinami (materiál je záměrně řazen abecedně, aby dítě mohlo využít předchozích zkušeností)

  • nácvik čtení a psaní předložkových vazeb


I.         Postup při procvičování čtení slabik:


Listy k rozstříhání obsahují velké množství slabik se souhláskovou skupinou. Slabiky začínající stejným písmenem (např. bla, ble, blo) se dětem čtou lépe, neboť využívají předešlých zkušeností. Po rozstříhání použijeme kartičky k postřehování (ukazujeme je dítěti v libovolném pořadí na několik vteřin, pak je zakryjeme a vyžadujeme, aby dítě zpaměti nahlas řeklo, co postřehlo). Kartičky, jejichž čtení ještě dítěti činí potíže, vyčleňujeme a procvičujeme častěji.


Při nácviku lze postupovat dvojím způsobem:


a)      nejdříve nacvičit všechny slabiky a potom přejít na čtení slov se souhláskovou skupinou
b)     
čtení slabik začínajících stejným písmenem kombinovat vždy se čtením příslušných slov (např. na procvičené skupiny bla – bzu navážeme slovy z druhého oddílu začínajícími písmenem b).

ll.       Postup při procvičování čtení slov:

Slova v tomto oddíle jsou řazena a odlišena podle stupně obtížnosti číslicemi. Začínáme od jednoslabičných slov, přecházíme k dvouslabičným a víceslabičným slovům a nakonec procvičíme čtenářsky nejobtížnější slova se skupinou tří a více souhlásek.


         1.   slova jednoslabičná se skupinou dvou souhlásek (cvičená skupina je barevně odlišená; barva neodpovídá slabikám, ale respektuje procvičovanou souhláskovou skupinu)

 

         2.   dvouslabičná a víceslabičnáslova barevně i graficky pojednaná po slabikách

 

         3.   čtenářsky nejobtížnější slova se skupinou tří a více souhlásek členěná po slabikách, ale pojednaná pouze odlišným typem písma


Při práci se vyplatí postupovat raději pomalu a cvičit slabiky do jejich plynulého čtení, pak teprve přecházet k příslušným slovům. Doporučujeme pravidelnost, tzn. číst s dětmi denně (podle věku 5 – 10 minut), popř. čas rozdělit na několik kratších úseků.


lll.      Čtení a psaní předložkových vazeb:


Tato část je zaměřena na čtení i psaní předložkových vazeb, aby si děti uvědomily správnou hranici slov. Z toho důvodu se stejné souhláskové skupiny prezentují v předložkových vazbách i stejně začínajících slovech.


Denní nácvik je nutné opět přizpůsobit individuálním potřebám žáka.


Pro zpestření materiál obsahuje různá zábavná cvičení. Rozšiřuje i slovní zásobu dětí, méně známá slova jsou vysvětlena vždy v rámečku.

 
Doporučený věk

od 6 let

Určené pro

kluky i holky

Obsah balení

Já to přečtu! má kroužkovanou vazbu, což usnadňuje práci s ním.

Vyzkoušeno na vlastních dětech :o)

Podobné zboží